Role of the department is to provide and supervise physics study in bachelor’s and master’s degree programs. Our lectures cover standard physical lectures of theoretical mechanics, thermodynamics, statistical physics, theory of electromagnetism, quantum field theory, solid state physics theory, theory of magnetism, theory of relativity, and computational physics.


News & Announcements
November 7, 2019Announcements / Uncategorized(pozvánka na pozorovanie mimoriadneho astronomického úkazu) Merkúr je k Slnku najbližšia planéta Slnečnej sústavy, a tak sa na oblohe príliš nevzďaľuje od našej dennej hviezdy, čo komplikuje možnosti jeho sledovania aj pre skúsených pozorovateľov. V prípade jasnej oblohy 11. novembra 2019 však uvidia túto planétu všetci, ktorí namieria ďalekohľady vybavené vhodnými filtrami k Slnku, pretože Merkúr bude prechádzať popred žiariaci slnečný kotúč. Prechody vnútorných planét Merkúr a Venuša cez slnečný disk patria k výnimočným astronomickým úkazom. Prechody Merkúra sú častejšie ako Venuše, nastávajú 13-14 krát za storočie. K úkazom dochádza v máji alebo v novembri, pričom novembrové prechody sú dvakrát častejšie. Interval medzi novembrovými prechodmi je 7, 13 alebo 33 rokov, medzi májovými 13 alebo 33 rokov. Prvé pozorovanie prechodu Merkúra popred slnečný disk, ktorý nastal 7. novembra 1631 publikovali Pierre Gassendi a Martinus Hortensius. Prekvapila ich malá uhlová veľkosť Merkúra, no ich pozorovania značne prispeli k spresneniu jeho dráhy okolo Slnka. V roku 1663 James Gregory uvažoval o využití prechodu Merkúra na určenie vzdialenosti Slnka od Zeme, no metódu rozpracoval a publikoval až Edmond Halley v roku 1691. Hodnoty vzdialenosti určené na základe prechodov Merkúra sa však dosť líšili, a preto sa na tieto merania začali používať pozorovania prechodu Venuše popred slnečný disk. Celý priebeh prechodu Merkúra cez disk Slnka, ktorý nastane 11. novembra 2019 bude pozorovateľný z Antarktídy, Južnej Ameriky, východného pobrežia Severnej Ameriky a zo západného pobrežia Afriky. Pre pozorovateľov na území Slovenska bude viditeľná iba prvá polovica úkazu až do západu Merkúra a teda aj Slnka. Planéta Merkúr sa dotkne slnečného okraja o 13:35 a približne o jeden a pol minúty neskôr sa už bude celý kotúčik planéty premietať na slnečný disk. Pozorovanie úkazu ukončí západ Merkúra a Slnka o dva a pol hodiny neskôr (pre stred Slovenska o 16:09). Merkúr bude v čase úkazu pomerne blízko najbližšieho bodu svojej dráhy okolo Slnka, a preto bude jeho uhlový priemer len asi 10“ , čo predstavuje iba 1/186 priemeru slnečného kotúča. Z tohto dôvodu Merkúr nebude viditeľný voľným okom. Na jeho pozorovanie bude potrebné použiť ďalekohľad s aspoň 10 násobným zväčšením a vybaveným spoľahlivým filtrom umiestneným pred jeho objektívom, aby nedošlo k poškodeniu zraku pozorovateľa. Najbezpečnejším spôsobom pozorovania je však metóda projekcie. V takomto prípade, ak Slnko bude mať priemer 25 cm, Merkúr bude malý čierny kotúčik s priemerom len 1,3 mm. V projekcii budeme pozorovať tento úkaz aj pomocou hlavného ďalekohľadu Centra voľného času na Popradskej ulici v Košiciach (www.cvckosice.sk). V prípade nepriaznivého počasia budeme úkaz sledovať prostredníctvom on-line streamu z niektorého iného observatória. Sledovanie úkazu doplní prednáška o zákrytových javoch a ukážka hviezdnej oblohy pomocou prístroja planetária. Nenechajte si ujsť príležitosť vidieť tento mimoriadny astronomický úkaz. Nasledujúci prechod Merkúra cez disk Slnka nastane až 13. novembra 2032 a ďalší 7. novembra 2039. Najbližší májový prechod nastane až 7. mája 2049. Rudolf Gális [...]
October 30, 2019Announcements / UncategorizedV rámci Týždňa vedy a techniky na Slovensku 2019 sa 5. novembra 2019 od 18:00 hod. v priestoroch planetária Centra voľného času na Popradskej ulici v Košiciach uskutoční prednáška doc. RNDr. Rudolfa Gálisa, PhD. z Prírodovedeckej fakulty Univerzity P. J. Šafárika v Košiciach venovaná prvej snímke zachytávajúcej bezprostredné okolie supermasívnej čiernej diery v centre galaxie M87. Abstrakt prednášky je uvedený nižšie. Na prednášku nadviaže program v planetáriu a v prípade jasnej oblohy aj pozorovanie objektov večernej a nočnej hviezdnej oblohy. Srdečne všetkých pozývame! Kto: doc. RNDr. Rudolf Gális, PhD. Kde: planetárium Centra voľného času na Popradskej ulici v Košiciach Kedy: 5. novembra 2019 od 18:00 hod. O čom: Skončilo obdobie, keď sme študovali čierne diery len prostredníctvom teoretických predpovedí alebo nepriamych pozorovacích dôkazov, keď obrázok čiernej diery bol výsledkom iba umeleckej predstavivosti či počítačovej simulácie. 10. apríla 2019 astronómovia odhalili prvú snímku bezprostredného okolia čiernej diery, čo definitívne rozptýlilo posledné pochybnosti o existencii čiernych dier a otvorilo úplne novú éru výskumu týchto najzáhadnejších vesmírnych objektov. V prednáške bude podaný stručný prehľad o historickom vývoji názorov na povahu čiernych dier, vysvetlenie ich fyzikálnej podstaty a vlastností a tiež metód, ktoré astronómovia používajú na výskum týchto gravitačných pascí. Hlavná pozornosť však bude venovaná detailom prelomového astronomického pozorovania – prvej snímke okolia supermasívnej čiernej diery v centre galaxie M87. Image of a black hole at the centre of the galaxy M87 obtained by the Event Horizon Telescope network. [...]
October 11, 2019Announcements / UncategorizedTohtoročnú Nobelovu cenu za fyziku získali kanadsko-americký fyzik James Peebles a dvojica švajčiarskych vedcov Michel Mayor a Didier Queloz. J. Peebles sa venuje kozmológii, teda vede o štruktúre a evolúcii vesmíru, švajčiarski vedci boli ocenení za objav prvej exoplanéty, ktorá obieha okolo hviezdy podobnej nášmu Slnku. Tradícia udeľovania Nobelových cien existuje už 118 rokov, prvýkrát sa tak stalo v roku 1901. Ceremoniál vyhlasovania sa koná vždy v Štokholme na začiatku októbra, samotné odovzdávanie nasleduje na slávnostnom večere v polovici decembra. Každý ocenený dostane okrem pamätnej medaily a diplomu tiež peňažnú odmenu vo výške 9 000 000 švédskych korún, čo je asi 944 000 euro. Rovnako ako niekoľkokrát v minulosti, aj v roku 2019 sa Nobelova cena za fyziku delí na prvý pohľad zvláštnym spôsobom: na polovicu medzi troch vedcov. Jednu polovicu si odnáša teoretický fyzik James Peebles, druhú potom dva švajčiarski vedci Michel Mayor a Didier Queloz, ktorí naše teoretické poznatky o vesmíre dokázali pretaviť v objav prvej exoplanéty, obiehajúcej okolo Slnku podobnej hviezdy. Vieme, koľko toho ešte nevieme Posledné desaťročie je označované ako zlatý vek kozmológie. James Peebles, nositeľ polovice Nobelovej ceny za fyziku pre tento rok, sa zásadným spôsobom zaslúžil o významný pokrok v našom poznávaní vesmíru. Výrazne prispel k rozvoju teórie Veľkého tresku. Stále nemáme presnú predstavu, prečo a ako k nemu došlo, ale mnoho odborníkov, vrátane J. Peeblesa, dokázala vybudovať celý rad presných modelov, ktoré ukazujú, ako sa vesmír vyvíjal. James Peebles, jeden z nositeľov Nobelovej ceny za fyziku za rok 2019, počas prednášky na univerzite v Princetone v apríli 2018. Veda však dlho nemala žiadnu možnosť, ako aspoň čiastočne nahliadnuť do čias tesne po Veľkom tresku. Zásadnú zmenu priniesol rok 1964, kedy dvojica amerických fyzikov (a “nobelistov” z roku 1978) Arno Penzias a Robert Wilson dokázala zachytiť žiarenie, ktoré vo vesmíre zostalo z doby tesne po Veľkom tresku, označované ako reliktové žiarenie alebo mikrovlnné žiarenie kozmického pozadia. Toto žiarenie, ktoré vypĺňa celý vesmír (tvorí akýsi “šum v pozadí”), vzniklo zároveň s Veľkým treskom. V tom čase však bolo premiešané s hmotou do nepriehľadnej „polievky“ fotónov a elementárnych častíc. Až keď vesmír v dôsledku svojho rozpínania vychladol natoľko, že začali vznikať neutrálne atómy ľahkých prvkov, reliktové žiarenie sa oddelilo od hmoty. Odvtedy vlnová dĺžka reliktového žiarenia v dôsledku rozpínania vesmíru neustále narastá. V súčasnosti toto žiarenie detegujeme v mikrovlnnej oblasti spektra. Aj keď k oddeleniu hmoty a žiarenia došlo, keď mal vesmír asi 380 tisíc rokov, reliktové žiarenie nesie v sebe informácie aj o skoršom vývoji vesmíru a je dnes neuveriteľne cenným zdrojom informácií pre kozmológiu. J. Peebles bol jedným z teoretikov, vďaka ktorým A. Penzias a R. Wilson dokázali presne pochopiť, čo a prečo zachytili (keď vylúčili, že ide o následok prítomnosti holubieho trusu v anténe :-). Objav to bol veľkolepý. Ďalšie generácie prístrojov napríklad umožnili v reliktovom žiarení nájsť “zárodky” prvých zhlukov hmoty, teda hviezd, galaxií a viditeľného vesmíru vôbec. A presvedčivo ukázali, že naša vesmírna “inventúra” sa naozaj nezaobíde bez prítomnosti niečoho neznámeho. Ukázalo sa, že viditeľná hmota predstavuje iba pár percent z celkového množstva hmoty vo vesmíre. James Peebles bol celý čas pri tom. Jeho hypotézy o tom, z čoho sa skladá „tmavá hmota“, teda jedna z veľkých a pre nás pritom neviditeľných častí vesmíru, sa síce nepotvrdili, ale stimulovali ďalší vývoj v odbore. Podľa Nobelovej komisie jeho zároveň najsvetlejšia aj najtemnejšia chvíľa prišla v 80. rokoch. Spolu s ďalšími teoretikmi prispel k oživeniu Einsteinovej myšlienky “kozmologickej konštanty”. Tú Einstein zaviedol do svojich rovníc, aby vysvetlil, prečo sa vesmír správa inak, než by sa mal na základe všeobecnej teórie relativity. Na pohľad je totiž príliš “riedky”, teda obsahuje menej hmoty, a mal by mať iný tvar, ako naznačujú pozorovania. A. Einsteina však nevysvetliteľná “kozmologická konštanta” rozčuľovala, nikdy sa s ňou nezmieril a snažil sa jej usilovne zbaviť. Avšak nedávne merania rýchlosti rozpínania vesmíru čím ďalej presvedčivejšie ukazujú, že bez ďalšej ingrediencie vesmíru to zrejme nepôjde. V roku 1984 potom J. Peebles spolu s ďalšími teoretikmi prispel k definitívnemu oživeniu Einsteinovej myšlienky pod novým označením “tmavá energia”. Tá je od tej doby pevnou súčasťou vedeckých úvah o vesmíre. V roku 1998 astronómovia ukázali, že rozpínanie vesmíru sa zrýchľuje a zdá sa, že najlepším vysvetlením je práve „tmavá energia“, ktorá pôsobí proti gravitácii bežnej aj „tmavej hmoty“. Preto sa dnes predpokladá, že práve tmavá energia je zďaleka najväčšou zložkou celého vesmíru: tvorí zhruba 70 percent jeho celkového zloženia. J. Peebles ani nikto iný dnes nemá presnú predstavu o tom, čo by „tmavú energiu“ mohlo tvoriť. Tento objav čaká na iného „nobelistu“. Kanadsko-americký fyzik dostal ocenenie za to, že pomohol vedu doviesť z takmer úplnej kozmologickej temnoty k úsvitu novej éry výskumu vesmíru. Pohľad k inému Slnku Michel Mayor a Didier Queloz skúmali vesmír z iného pohľadu ako James Peebles. Nobelova komisia im polovicu ceny udelila menovite za objav planéty 51 Pegasi b, ktorá obieha okolo svojej hviezdy (51 Pegasi) približne 50 svetelných rokov od Zeme. Na snímke z augusta 2005 sú dvaja nositelia Nobelovej ceny za fyziku za rok 2019. Vľavo je Michel Mayor, vpravo Didier Queloz. V ruke držia vydanie časopisu Nature, v ktorom bol uverejnený ich článok o objave planéty obiehajúcej okolo hviezdy 51 Pegasi, za ktorý cenu získali. Samotná planéta je pre ľudí absolútne neobývateľná, pretože ide o plynného obra rozmermi porovnateľného s Jupiterom, ktorý sa však pohybuje v tesnej blízkosti svojej materskej hviezdy. Teplota na povrchu je tak okolo tisícky stupňov Celzia. Na objave oznámenom v roku 1995 bolo zaujímavé predovšetkým to, že išlo o prvú “cudziu planétu” (exoplanétu), obiehajúcu okolo hviezdy podobného typu ako je naše Slnko. Z vedeckého hľadiska bolo ešte dôležitejšie, ako švajčiarski vedci svoj objav urobili. Pravda, neprišli s úplne originálnym nápadom, veď astronómovia túto metódu používajú na výskum dvojhviezdnych sústav už mnoho desiatok rokov. Metódu však výrazne vylepšili tak, aby sa dala použiť aj na sústavy, v ktorých okolo hviezdy neobieha iná hviezda, ale omnoho menej hmotná planéta. Metóda je založená na meraní radiálnej zložky rýchlosti hviezdy pomocou zmien vlnovej dĺžky spektrálnych čiar spôsobených Dopplerovým javom. Ako sa hviezda pohybuje okolo spoločného ťažiska s planétou, spektrálne čiary v jej spektre sa posúvajú do červenej (keď sa hviezda od nás vzďaľuje) alebo modrej oblasti spektra (keď sa hviezda približuje). Ak sú k dispozícii veľmi presné pozorovania, môžeme tieto pravidelné zmeny nielen detegovať, ale pomocou zaznamenaných zmien aj určiť, aká planéta by sa okolo hviezdy mohla pohybovať. Amplitúda zmien radiálnej rýchlosti hviezdy však býva veľmi malá. Pre predstavu, Slnko sa kvôli Jupiteru pohybuje okolo ťažiska Slnečnej sústavy rýchlosťou približne 12 m/s (teda niečo cez 43 km/h), čo je pri rozmeroch Slnka úplne nepatrný pohyb. Zem “rozhýbe” Slnko iba rýchlosťou približne 0,09 m/s. Michel Mayor zostavil spektrograf na presné meranie radiálnych rýchlostí už v 70. rokoch 20. storočia, ale nedosahoval takú presnosť, aby sa s ním dali uskutočniť pozorovania zmien rýchlostí hviezd spôsobených ich planétami. Radiálne rýchlosti hviezd tento prístroj meral s chybou okolo 300 m/s. Ale M. Mayor sa myšlienky nevzdal a v 90. rokoch poveril svojho vtedajšieho doktoranda Didier Queloza, aby presnosť merania zvýšil. To sa s použitím celého radu “vylepšení” podarilo a od roku 1994 mala švajčiarska skupina k dispozícii zariadenie, ktoré, aspoň teoreticky, dokázalo odhaliť aj planéty veľkosti Jupitera obiehajúce okolo Slnku podobných hviezd. Tento spektrograf dokázal merať s chybou zhruba 10-15 m/s. Objav planéty 51 Pegasi b možno považovať, minimálne symbolicky, za začiatok novej éry v astronómii, “doby planét”. Veď dnes už poznáme viac ako 4 000 exoplanét a nie je pochýb o tom, že ich počet bude i naďalej rásť. Odborníci tiež optimisticky odhadujú, že citlivosť pozorovacích metód (a to nielen merania radiálnych rýchlostí, ale výhľadovo i priameho pozorovania) sa bude i naďalej zvyšovať. Behom pár desiatok rokov by sme sa tak snáď mohli dozvedieť, koľko je v našom okolí planét vhodných pre vznik života – a trebárs aj niečo oveľa, oveľa zaujímavejšie. Výskumu exoplanét sa venujeme aj na Katedre teoretickej fyziky a astrofyziky. Napríklad doktorand Pavol Gajdoš vo svojej dizertačnej práci skúma stabilitu orbitálnych dráh exoplanetárnych systémov s viacerými zložkami. Použitím zahraničných zdrojov spracoval Rudolf Gális [...]
April 2, 2019SeminarsIn our works we apply quantum field methods developed initially to describe interactions between elementary particles to the problems of statistical physics, namely to the fully developed hydrodynamic turbulence. The general feature of such models of statistical physics like critical behaviour and turbulence is presence of strong fluctuations, and, therefore, the presence of divergences in perturbation theory and absence of small perturbation parameter. In this case the main role is played by ideas of symmetries, remormalization (the system do not depend on the details of physics in small scales), universality (the system depends only on the global characteristics like dimensionality of the space) and scaling. The theory of critical behaviour states that universal characteristics of the systems under consideration (critical exponents, rations of the amplitudes, scaling functions) depends only on the tensor nature of the field and dimension of the space and can be calculated in the framework of the some systematical expansion. For the turbulent motion the multiscaling behavior is characteristic: the correlation functions of different orders are described by infinite set of different independent exponents. Moreover, the perturbation theory is constructed using the Reynolds number which is not small for the turbulent motion. During the talk we will discuss how the initial stochastic problem with random noise can be reformulated via some quantum field theory and how renormalization group technique allows us to work with not small perturbation parameter and summarize infinite (asymptotical) series of divergent Feynman diagrams. by N. Gulitskiy Department of High Energy Physics and Elementary Particles, Saint Petersburg State University at SJ1S24 (video conference room) Jesenná 5, PF UPJŠ Košice on Thursday April 04, 2019 from 14:15 [...]