Global Quantum Programming Workshop | QBronze | November 23-28, 2020

Ready to learn quantum computing but don’t know where to start? It’s time. Take this opportunity to learn about the basics of quantum computing and quantum programming by joining the Global Quantum Programming Workshop | QBronze! The workshop will be held in the last week of November as part of the QWorldChallenge2020! Follow the link: https://qworld.lu.lv/index.php/global-quantum-programming-workshop-qbronze/

Kvantové technológie a kvantové počítanie

Prírodovedecká čajovňa Vás pozýva na prednášky na tému Kvantové technológie a kvantové počítanie o technologických a algoritmických výzvach inšpirovaných fyzikálnym mikrosvetom. Algoritmická nerozhodnuteľnosť a kvantové počítanie Zuzana Bednárová Supravodivé qubity Tomáš Samuely Kvantové algoritmy Gabriel Semanišin Quo vadis QSlovensko? Martin Gmitra 28. oktobra 2020 o 13:30 hod.