2019 QUAPITAL Summer School

The 2019 QUAPITAL Summer School will take place on September 30 – October 4, 2019, at the Institute of Physics, Slovak Academy of Sciences in Bratislava, Slovakia. Registration is open and a registration form is available at https://quapital.eu/index.php?id=105 , where one can also find a preliminary schedule and other useful information. The registration deadline is set to September 16, 2019 but please register as soon…

ŠVK 2019

V sekcii Teoretická fyzika a astrofyzika v tomto roku súťažili: Róbert Kožurko (2.r. Fb) – Porovnanie presnosti vesmírnych a pozemských pozorovaní tranzitov exoplanét Matej Kecer (3.r. Fb) – Zmeny periód zákrytových dvojhviezd BD And a CL Aur Dominika Švecová (3.r. Fb) – Porovnanie “backward” a “forward” stochastických metód pre určenie modulácie kozmického žiarenia v heliosfére Maroš Jevočin (1.r. TFAm) – Teoretické štúdium vplyvu vápenatých iónov…

Veda a technika na Slovensku

Vážená pani / Vážený pán, dovoľujeme si Vás pozvať na Národnú konferenciu Veda a technika na Slovensku a v medzinárodnom výskumnom a vzdelávacom priestore Smerovanie ku kvalite a vedomostiam ktorá sa bude konať dňa 8. novembra 2018 v Incheba Expo Bratislava, Hala B0, Bratislava. Konferencia je organizovaná Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu SR a je jedným z kľúčových podujatí realizovaných v rámci Týždňa vedy a techniky na Slovensku 2018.…