ŠVK 2019

V sekcii Teoretická fyzika a astrofyzika v tomto roku súťažili: Róbert Kožurko (2.r. Fb) – Porovnanie presnosti vesmírnych a pozemských pozorovaní tranzitov exoplanét Matej Kecer (3.r. Fb) – Zmeny periód zákrytových dvojhviezd BD And a CL Aur Dominika Švecová (3.r. Fb) – Porovnanie “backward” a “forward” stochastických metód pre určenie modulácie kozmického žiarenia v heliosfére Maroš Jevočin (1.r. TFAm) – Teoretické štúdium vplyvu vápenatých iónov…

Veda a technika na Slovensku

Vážená pani / Vážený pán, dovoľujeme si Vás pozvať na Národnú konferenciu Veda a technika na Slovensku a v medzinárodnom výskumnom a vzdelávacom priestore Smerovanie ku kvalite a vedomostiam ktorá sa bude konať dňa 8. novembra 2018 v Incheba Expo Bratislava, Hala B0, Bratislava. Konferencia je organizovaná Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu SR a je jedným z kľúčových podujatí realizovaných v rámci Týždňa vedy a techniky na Slovensku 2018.…

50th IFF Spring School

Scattering! Soft, Functional and Quantum Materials 11 – 22 March 2019 in Jülich, Germany The topics for this year’s School are: Scattering Theory Structure, Dynamics & Excitations Neutron- & Synchrotron Radiation Sources: X-FEL, ESS, HBS Experimental Techniques Topical Applications in Soft Matter, Life Science, Materials Sciences, Quantum- and Nano-Material Complementary Techniques: Imaging, Microscopies For more information see here.

Above and Beyond – Storočie astronomický objavov

Medzinárodná astronomická únia (IAU) oslávi v roku 2019 sto rokov svojej bohatej činnosti na poli výskumu vesmíru. Pri tejto príležitosti pripravuje množstvo podujatí a aktivít. Jednou z nich je aj jedinečná putovná výstava Above and Beyond – Storočie astronomických objavov, ktorá mapuje niektoré z najdôležitejších a najpozoruhodnejších úspechov modernej astronómie. Výstava pozýva svojich návštevníkov na cestu storočím vedeckého, technologického a kultúrneho pokroku, poukazujúc na tie najznámejšie udalosti a…