Global Quantum Programming Workshop | QBronze | November 23-28, 2020

Ready to learn quantum computing but don’t know where to start? It’s time. Take this opportunity to learn about the basics of quantum computing and quantum programming by joining the Global Quantum Programming Workshop | QBronze! The workshop will be held in the last week of November as part of the QWorldChallenge2020! Follow the link: https://qworld.lu.lv/index.php/global-quantum-programming-workshop-qbronze/

Kvantové technológie a kvantové počítanie

Prírodovedecká čajovňa Vás pozýva na prednášky na tému Kvantové technológie a kvantové počítanie o technologických a algoritmických výzvach inšpirovaných fyzikálnym mikrosvetom. Algoritmická nerozhodnuteľnosť a kvantové počítanie Zuzana Bednárová Supravodivé qubity Tomáš Samuely Kvantové algoritmy Gabriel Semanišin Quo vadis QSlovensko? Martin Gmitra 28. oktobra 2020 o 13:30 hod.

Nobel Prize in Physics 2020

The Nobel Prize in Physics 2020 was divided, one half awarded to Roger Penrose “for the discovery that black hole formation is a robust prediction of the general theory of relativity”, the other half jointly to Reinhard Genzel and Andrea Ghez “for the discovery of a supermassive compact object at the centre of our galaxy.” Read more: https://www.nobelprize.org/prizes/physics/2020/summary

Prechod planéty Merkúr pred diskom Slnka 

(pozvánka na pozorovanie mimoriadneho astronomického úkazu) Merkúr je k Slnku najbližšia planéta Slnečnej sústavy, a tak sa na oblohe príliš nevzďaľuje od našej dennej hviezdy, čo komplikuje možnosti jeho sledovania aj pre skúsených pozorovateľov. V prípade jasnej oblohy 11. novembra 2019 však uvidia túto planétu všetci, ktorí namieria ďalekohľady vybavené vhodnými filtrami k Slnku, pretože Merkúr bude prechádzať popred žiariaci slnečný kotúč. Prechody vnútorných planét Merkúr a Venuša cez…