Kvantové technológie a kvantové počítanie

Prírodovedecká čajovňa Vás pozýva na prednášky na tému Kvantové technológie a kvantové počítanie o technologických a algoritmických výzvach inšpirovaných fyzikálnym mikrosvetom. Algoritmická nerozhodnuteľnosť a kvantové počítanie Zuzana Bednárová Supravodivé qubity Tomáš Samuely Kvantové algoritmy Gabriel Semanišin Quo vadis QSlovensko? Martin Gmitra 28. oktobra 2020 o 13:30 hod.