Prírodovedecká čajovňa Vás pozýva na prednášky na tému Kvantové technológie a kvantové počítanie o technologických a algoritmických výzvach inšpirovaných fyzikálnym mikrosvetom.

Algoritmická nerozhodnuteľnosť a kvantové počítanie Zuzana Bednárová

Supravodivé qubity Tomáš Samuely

Kvantové algoritmy Gabriel Semanišin

Quo vadis QSlovensko? Martin Gmitra

28. oktobra 2020 o 13:30 hod.