(pozvánka na pozorovanie mimoriadneho astronomického úkazu)

Merkúr je k Slnku najbližšia planéta Slnečnej sústavy, a tak sa na oblohe príliš nevzďaľuje od našej dennej hviezdy, čo komplikuje možnosti jeho sledovania aj pre skúsených pozorovateľov. V prípade jasnej oblohy 11. novembra 2019 však uvidia túto planétu všetci, ktorí namieria ďalekohľady vybavené vhodnými filtrami k Slnku, pretože Merkúr bude prechádzať popred žiariaci slnečný kotúč.

Prechody vnútorných planét Merkúr a Venuša cez slnečný disk patria k výnimočným astronomickým úkazom. Prechody Merkúra sú častejšie ako Venuše, nastávajú 13-14 krát za storočie. K úkazom dochádza v máji alebo v novembri, pričom novembrové prechody sú dvakrát častejšie. Interval medzi novembrovými prechodmi je 7, 13 alebo 33 rokov, medzi májovými 13 alebo 33 rokov.

Prvé pozorovanie prechodu Merkúra popred slnečný disk, ktorý nastal 7. novembra 1631 publikovali Pierre Gassendi a Martinus Hortensius. Prekvapila ich malá uhlová veľkosť Merkúra, no ich pozorovania značne prispeli k spresneniu jeho dráhy okolo Slnka. V roku 1663 James Gregory uvažoval o využití prechodu Merkúra na určenie vzdialenosti Slnka od Zeme, no metódu rozpracoval a publikoval až Edmond Halley v roku 1691. Hodnoty vzdialenosti určené na základe prechodov Merkúra sa však dosť líšili, a preto sa na tieto merania začali používať pozorovania prechodu Venuše popred slnečný disk.

Celý priebeh prechodu Merkúra cez disk Slnka, ktorý nastane 11. novembra 2019 bude pozorovateľný z Antarktídy, Južnej Ameriky, východného pobrežia Severnej Ameriky a zo západného pobrežia Afriky. Pre pozorovateľov na území Slovenska bude viditeľná iba prvá polovica úkazu až do západu Merkúra a teda aj Slnka. Planéta Merkúr sa dotkne slnečného okraja o 13:35 a približne o jeden a pol minúty neskôr sa už bude celý kotúčik planéty premietať na slnečný disk. Pozorovanie úkazu ukončí západ Merkúra a Slnka o dva a pol hodiny neskôr (pre stred Slovenska o 16:09).

Merkúr bude v čase úkazu pomerne blízko najbližšieho bodu svojej dráhy okolo Slnka, a preto bude jeho uhlový priemer len asi 10“ , čo predstavuje iba 1/186 priemeru slnečného kotúča. Z tohto dôvodu Merkúr nebude viditeľný voľným okom. Na jeho pozorovanie bude potrebné použiť ďalekohľad s aspoň 10 násobným zväčšením a vybaveným spoľahlivým filtrom umiestneným pred jeho objektívom, aby nedošlo k poškodeniu zraku pozorovateľa. Najbezpečnejším spôsobom pozorovania je však metóda projekcie. V takomto prípade, ak Slnko bude mať priemer 25 cm, Merkúr bude malý čierny kotúčik s priemerom len 1,3 mm.

V projekcii budeme pozorovať tento úkaz aj pomocou hlavného ďalekohľadu Centra voľného času na Popradskej ulici v Košiciach (www.cvckosice.sk). V prípade nepriaznivého počasia budeme úkaz sledovať prostredníctvom on-line streamu z niektorého iného observatória. Sledovanie úkazu doplní prednáška o zákrytových javoch a ukážka hviezdnej oblohy pomocou prístroja planetária.

Nenechajte si ujsť príležitosť vidieť tento mimoriadny astronomický úkaz. Nasledujúci prechod Merkúra cez disk Slnka nastane až 13. novembra 2032 a ďalší 7. novembra 2039. Najbližší májový prechod nastane až 7. mája 2049.

Rudolf Gális