Táto stránka patrí k cvičeniam z predmetu numerické metódy

Pred vypracovaním prvého zadania doporučujem prečítať inštrukcie:

Inštrukcie k vypracovaniu zadania

Prvé zadanie s termínom odovzdania do 28.10.2018

Zadanie 1

Druhé zadanie s termínom odovzdania do 11.11.2018

Zadanie 2

Tretie zadanie s termínom odovzdania do 9.12.2018

Zadanie 3

Štvrté zadanie s termínom odovzdania do 23.12.2018

Zadanie 4

Manuály k softvéru Octave: Octave_tutorialEaton_OctaveManual, Busa_octave

Skriptá o numerických metódach, pravdepodobnosti a štatistike: Busa_Pirc

 

Posledné učivo, ktoré sa nestihlo odprednášať:

Numericky_vypocet_vlastnych_cisiel