Materiály pre študentov bakalárskeho stupňa

V tejto sekcii môžete nájsť domáce úlohy a problémy, ktoré som zadával počas cvičení. V každej sekcie sú úlohy zoradené približne podľa rokov, kedy dané cvičenie prebehlo. Taktiež uvádzam zdroje, ktoré Vám môžu poslúžiť na ďalšiu inšpiráciu a prehĺbenie vedomostí.
Na tomto mieste by som chcel zdôrazniť, že úlohou všetkých cvičení je predovšetkým presvedčiť Vás, že fyzika nie je o nudnom bifľovaní sa a počúvaní prednášok. Podľa mojej skúsenosti, dané učivo pochopíte najlepšie vtedy, ak sa pokúsite vyriešiť problémy, ktoré s nim súvisia. Často Vás totiž pri tom napadne milión otázok, ktoré ste si predtým vôbec nepoložili. A zrazu zistíte, že niektoré pojmy sú Vám zjačne nejasné. Postupné prichádzanie veci na kĺb a vlastné zistenia sprevádzané AHA efektom považujem za najkrajšiu vlasnosť štúdia fyziky 🙂
Považujte teda uvedené úlohy ako šancu na lepšie pochopenie fyziky a naučeniu sa schopnosti riešiť a analyzovať problémy. Dufám, že pri riešení zažijete veľa radosti z objavovania a pocitu z dobrej vykonanej práce. Komentáre, návrhy a vylepšenia sú vítane a môžete ich smerovať na moju emailovú adresu.

Predmety: