Medzinárodná astronomická únia (IAU) oslávi v roku 2019 sto rokov svojej bohatej činnosti na poli výskumu vesmíru. Pri tejto príležitosti pripravuje množstvo podujatí a aktivít. Jednou z nich je aj jedinečná putovná výstava Above and Beyond – Storočie astronomických objavov, ktorá mapuje niektoré z najdôležitejších a najpozoruhodnejších úspechov modernej astronómie.
Výstava pozýva svojich návštevníkov na cestu storočím vedeckého, technologického a kultúrneho pokroku, poukazujúc na tie najznámejšie udalosti a miesta, ktoré prispeli k tomu, že astronómia dnes patrí k najvýznamnejším vedeckým disciplínam. Výstava tiež upozorňuje na otvorené otázky o vesmíre, ktorými sa astronómia bude zaoberať v najbližších rokoch. Snaží sa poukázať na potrebu podpory a zlepšenia využitia astronómie ako nástroja vzdelávania, rozvoja poznania a tiež diplomacie v duchu myšlienky “žijeme pod jednou oblohou”.
Výstava bola po prvýkrát sprístupnená počas 30. Valného zhromaždenia IAU, ktoré sa konalo v dňoch 20. – 31. augusta 2018 vo Viedni. Jej prvou zastávkou na celoeurópskom turné bude Bratislava, kde si ju všetci záujemcovia o astronómiu a výskum vesmíru budú môcť pozrieť od 23. októbra do 30. decembra 2018 v priestoroch Prírodovedného múzea Slovenského národného múzea.  V priebehu roku 2019 sa postupne presunie do ďalších európskych miest (napr.  Brusel, Garching, Leiden, Londýn, Paríž, Rím, Varšava).
Výstava vznikla v spolupráci so spoločnosťou Science Now. Všetky materiály k výstave sú však voľne k dispozícii pod licenciou open source pre ďalšie použitie. Výstavu je tak možné nielen navštíviť na jednom z oficiálne vybraných miest, ale aj si zorganizovať vlastnú výstavu využitím oficiálnych podkladov.
Bližšie informácie o výstave Above and Beyond – Storočie astronomických objavov, ako aj o ostatných podujatiach a aktivitách, ktoré sa budú v rámci osláv 100. výročia založenia IAU konať na Slovensku možno nájsť na stránkach: iau100.sk.