Ising versus Potts criticality in a low-temperature magneto-thermodynamics of a frustrated spin-1/2 Heisenberg triangular bilayer

Low-temperature magnetization curves and thermodynamics of a frustrated spin-1/2 Heisenberg triangular bilayer with the antiferromagnetic intra-dimer interaction and either ferromagnetic or antiferromagnetic inter-dimer interaction are investigated in a highly frustrated parameter region, where localized many-magnon eigenstates provide the most dominant contribution to a magnetothermodynamics. Low-energy states of the highly frustrated spin-1/2 Heisenberg triangular bilayer can be accordingly found from a mapping correspondence with the effective…

Témy SOČ na rok 2018/2019

Témy stredoškolskej odbornej činnosti pre školský rok 2018/2019. Téma č. 1: Jednomolekulové magnety ako základné pamäťové jednotky novej generácie superhustých pevných diskov. (doc. RNDr. Jozef Strečka, PhD., email: jozef.strecka@upjs.sk) Pevné disky prenosných a stolných počítačov sú vystavené neustálej snahe o zvýšenie ich pamäťovej hustoty, ktorá umožňuje ich miniaturizáciu v prenosných počítačoch resp. zvýšenie pamäťovej kapacity pri zachovaní ich fyzikálnych rozmerov v stolných počítačoch. V súčasnosti sa odhaduje, že pamäťová…