Výskum v oblasti teoretickej fyziky je zameraný na rôzne problémy štatistickej fyziky a teóriu kondenzovaných látok, ako napríklad štúdium fázových prechodov a kritických javov, rozvoj analytických a numerických metód pre teoretické štúdium magnetických vlastností látok, teoretický popis magnetických a elastických vlastností kryštalických a neusporiadaných materiálov, magnetické vlastnosti nízkorozmerných štruktúr a molekulárnych magnetických materiálov, štúdium vlastností geometricky frustrovaných spinových systémov, aplikácie metód štatistickej fyziky na vybrané problémy ekonómie (ekonofyzika) a štúdium turbulencie metódami kvantovej teórie poľa.

Astrofyzikálny výskum sa špecializuje na štúdium intermediálnych polarov, so zameraním na prejavy aktivity týchto objektov vo vizuálnej a röntgenovej oblasti spektra, štúdium fyzikálnych procesov v interagujúcich premenných hviezdach (symbiotické a kataklizmatické premenné hviezdy, dotykové a bezmála dotykové dvojhviezdy), hlavne na mechanizmy spojené s prenosom hmoty medzi zložkami týchto dvojhviezd, ktoré spôsobujú pozorovanú aktivitu týchto objektov.