RNDr. Jana Čisárová, PhD

Kontakty: 

Adresa: Park Angelinum 9, 04001 Košice
tel: +421 55 234 2230
E-mail: jana.cisarova@upjs.sk

 

 

 

Akademické tituly a hodnosti:

 • 2007 – Bc.
 • 2009 – Mgr.
 • 2011 – RNDr.
 • 2013 – PhD.

Profesionálna kariéra:

 • 2005-2009: štúdium v odbore fyzika na Prírodovedeckej fakulte UPJŠ v Košiciach
 • 2009-2013: doktorandské štúdium na Prírodovedeckej fakulte UPJŠ v Košiciach, školiteľ: doc. RNDr. Jozef Strečka PhD.
 • 2013 – súčastnosť: výskumný pracovník
 • Zahraničné pobyty:
  • 10/2011 – 09/2012: École Polytechnique Fédérale de Lausanne, Lausanne, Švajčiarsko

Výskum:

 • štúdium exaktne riešiteľných modelov pomocou algebraických transformácií (Isingov model, hybridný Isingov-Heisenbergov model)
 • štúdium frustrovaných spinových systémov pomocou exaktnej diagonalizácie

Vybrané publikácie:

 1. J. Kiššová and J. Strečka, “Specific heat of the mixed spin-1/2 and spin-S Ising model with a rope ladder structure.” Acta Physica Polonica A, 113 (2008), p. 445-448.
 2. J. Kiššová and J. Strečka, “Quantum oder-from-disorder effect in the spin-1/2 Ising-Heisenberg model on the stacked triangular lattices.” Acta Physica Polonica A, 118 (2010), p. 730-731.
 3. J. Kiššová and J. Strečka, “Phase diagrams of the spin-1/2 Ising-Heisenberg model on a triangle-hexagon lattice.”, Acta Physica Polonica A, 118 (2010)
 4. J. Kiššová and J. Strečka, “On the spontaneous ordering of the mixed-spin Ising square lattice with singly and triply decorated bonds.” Physica Scripta (2011)
 5. J. Strečka and J. Čisárová, „Magnetization Process and Adiabatic demagnetization of the antiferromagnetic spin-1/2 Heisenberg cubic cluster.“, Acta Physica Polonica A, práca prijatá na publikovanie (preprint arXiv:1305.6704)
 6. J. Čisárová and J. Strečka, „Order-from-disorder effect in the exactly solved mixed spin-(1/2, 1) Ising model on fully frustrated triangles-in-triangles lattices.“, Physica A, 392 (2013) 5633
 7. J. Čisárová, F. Michaud, F. Mila and J. Strečka, „Intermediate magnetization plateaus in the spin-1=2 Ising-Heisenberg and Heisenberg models on two-dimensional triangulated lattices.“, Physical Review B, 87 (2013) 054419
 8. J. Čisárová and J. Strečka, „Unconventional quantum ordered and disordered states in the highly frustrated spin-1/2 Ising-Heisenberg model on triangles-in-triangles lattices.“, Physical Review B, 87 (2013) 024421

Ocenenia:

 • 2009 – 1. miesto na Študentskej vedeckej konferencii
 • 2011 – štipendium Sciex NMS, Švajčiarsko-Slovenského štipendijného fondui

Comments are closed.