RNDr. Tomáš Lučivjanský, PhD.

Kontakty: 

Adresa: Park Angelinum 9, 04001 Košice
tel: +421 55 234 2522
E-mail:  tomas.lucivjansky@upjs.sk

 

 

 

 

Akademické tituly a hodnosti:

 • 2006 ­ Bc.
 • 2008 ­ Mgr.
 • 2010 ­ RNDr.
 • 2012 ­ PhD.

Profesionálna kariéra:

 • 2003-2008: štúdium fyziky na Prírodovedeckej fakulte UPJŠ v Košiciach
 • 2008-2012: doktorandské štúdium na Prírodovedeckej fakulte UPJŠ v Košiciach, školiteľ: M. Hnatič
 • Zahraničné pobyty a stáže:
  • 07/2009-09/2009: Spojený Ústav jadrových výskumov, Dubna, Ruská Federácia
  • 01/2010-02/2009: Spojený Ústav jadrových výskumov, Dubna, Ruská Federácia
  • 06/2009-07/2009: Spojený Ústav jadrových výskumov, Dubna, Ruská Federácia
  • 10/2011-01/2012: Viedenská univerzita, Rakúsko

Výučba:

 • Teória elektromagnetického poľa
 • Kvantová Teória Poľa
 • Nerovnovážna štatistická fyzika
 • Matematická fyzika
 • Kvantová Mechanika 2

Výskum:

 • Štúdium modelov stochastickej dynamiky pomocou metód kvantovej teórie poľa
 • Aplikácia renormalizačnej grupy na  štúdium nerovnovážnych systémov – reakčno-difúzne
 • problémy, kritická dynamika, fázové prechody, turbulentné systémy

Vybrané publikácie:

 1. Strečka J., Čanová, Lučivjanský T., Jaščur M., Multiple frustration-induced plateaus in a magnetization process of the mixed spin-1/2 and spin-3/2 Ising-Heisenberg diamond chain, J. Phys .: Conf. Ser., 2009, 145, 012058.
 2. Čanová L., Strečka J.,Lučivjanský ́T., Exact solution of mixed spin-1/2 and spin-S Ising-Heisenberg diamond chain, Condens. Matter Phys. 12 (2009) 353.
 3. M. Hnatič, J. Honkonen, T. Lučivjanský : Field Theory Approach In Kinetic Reaction: Role Of Random  Sources And Sinks, Theor. Math. Phys. 169(1) 1489-1498 (2011)
 4. M. Hnatič, J. Honkonen, T. Lučivjanský : Study of Anomalous Kinetics of The Annihilation Reaction A + A → ∅,  Theor. Math. Phys. 169(1) 1481-1488 (2011)
 5. M. Hnatič, J. Honkonen, T. Lučivjanský : On the Mathematical Modelling of the Annihilation Process,  Lecture Notes in Computer Science 7125, (Springer-Verlag) ISBN 978-3-642-28211-9

Ocenenia:

 • štipendijný program Hlavička 2006
 • Cena rektora za vynikajúce študijné výsledky 2008
 • štipendium Ernsta Macha Scholarship 2011
 • 3. miesto v medzinárodnej fyzikálnej súťaži Rudolfa Ortvaya 2011

Comments are closed.