doc. RNDr. Rudolf Gális, PhD.

Kontakty: 

Adresa: Park Angelinum 9, 04001 Košice
tel: +421 55 234 2241
E-mail:  rudolf.galis@upjs.sk

 

 

 

 

Akademické tituly a hodnosti:

 • 1996 – Mgr.  Matematicko-fyzikálna fakulta Univerzity Komenského v Bratislave odbor astronómia a astrofyzika
 • 2000 - RNDr. Prírodovedecká fakulta Univerzity P. J. Šafárika v Košiciach
 • 2001 - PhD.  Fakulta matematiky, fyziky a informatiky Univerzity Komenského v Bratislave
 • 2014 – doc.  Prírodovedecká fakulta Univerzity P. J. Šafárika v Košiciach

Profesionálna kariéra:

 • 1996 – 1999  Astronomický ústav Slovenskej akadémie vied, Tatranská Lomnica doktorandské štúdium v odbore astronómia a astrofyzika
 • 1999 – 2004 Prírodovedecká fakulta Univerzity P. J. Šafárika v Košiciach pozícia: vedecko-výskumný pracovník
 • 2005 – 2014 Prírodovedecká fakulta Univerzity P. J. Šafárika v Košiciach pozícia: odborný asistent
 • 2014 - Prírodovedecká fakulta Univerzity P. J. Šafárika v Košiciach pozícia: docent

Výučba:

 • Základy astronómie
 • Základy astrofyziky
 • Teoretická astrofyzika I
 • Teoretická astrofyzika II
 • Kozmológia
 • Špeciálny seminár z astronómie
 • Letná prax z astrofyziky
 • Moderné trendy vo fyzike
 • Štruktúra a evolúcia vesmíru
 • Astrofyzika

Výskum:

Multifrekvenčný výskum fyzikálnych procesov spôsobujúcich aktivitu interagujúcich premenných hviezd (symbiotické a kataklizmatické premenné, bezmála-dotykové dvojhviezdy), so zameraním na mechanizmy súvisiace s prenosom hmoty medzi zložkami týchto dvojhviezd a využitím pozorovacieho materiálu získaného pozemskými, ako aj kozmickými ďalekohľadmi.

Vybrané publikácie:

 1. Friedjung, M., Hric, L., Petrík, K., Gális, R., 1998, An analysis of the photometric variation of the symbiotic star AG Draconis in quiescence, Astronomy & Astrophysics 355, 345 – 548
 2. Hric, L., Gális, R., 1999, New periods of variable stars in Cygnus based on a quarter of century of photographic observations, Astronomy & Astrophysics Supplement Series 135, 29 – 40
 3. Gális, R., Hric, L., Friedjung, M., Petrík, K., 1999, Resonances as the general cause of the outbursts in the symbiotic system AG Draconis, Astronomy & Astrophysics 348, 533 – 541
 4. Šimon, V., Hanžl, D., Škoda, P., Gális, R.,2000, Photometric orbital modulation in V1080 Tau, Astronomy & Astrophysics 360, 637 – 641
 5. Gális, R., Hric, L., Niarchos, P., 2001, KW Per – a near-contact system?, Astronomy & Astrophysics 373, 950 – 959
 6. Friedjung, M., Gális, R., Hric L., Petrik, K., 2003, More on the pulsation period of the cool component in the symbiotic binary AG Dra, Astronomy & Astrophysics 400, 595 – 598
 7. Hric, L., Gális, R., Dobrotka, A., et al., 2004, New clues on the model of YY Her after 2 observational seasons, Revista Mexicana Conference Series 20, 222
 8. Gális, R., Hric, L., Petrík, K., 2004, Long-term photometric and spectroscopic behaviour of symbiotic system AG Dra, Baltic Astronomy 13, 1, 132 – 137
 9. Hric, L., Gális, R., Dobrotka, A., 2004, The active quarter of century in research of cataclysmic variables, Baltic Astronomy 13, 1, 87 – 92
 10. Hric, L., Gális, R., Niarchos, P., Gazeas, K., 2006, Symbiotic Binary YY Her Eclipses, Flares and Outbursts, Astrophysics and Space Science 304, Issue 1-4, 307 – 309
 11. Hudec, R., Šimon, V., Munz, F., Gális, R., 2008, New Results on Cataclysmic Variables Observed by INTEGRAL, Chinese Journal of Astronomy & Astrophysics Supplement 8, 259 – 264
 12. Gális, R., Eckert, D., Paltani, S., Münz, F., Kocka, M., 2009, X-Ray Emission of Cataclysmic Variables Observed by Integral, Baltic Astronomy 18, 321 – 326
 13. Fiocchi, M., Natalucci, L., Chenevez, J., Bazzano, A., Tarana, A., Ubertini, P., Brandt, S., Beckmann, V., Federici, M., Gális, R., Hudec, R., 2009, Renewed Activity from the X-Ray Transient SAXJ 1810.8-2609 with Integral, The Astrophysical Journal 693, Issue 1, 333 – 339
 14. Hudec, R., Gális, R., Kocka, M., 2010, Lessons learned from ESA INTEGRAL: cataclysmic variables and blazars, Memorie della Societa Astronomica Italiana 81, 220 – 225
 15. Gális, R., Hric, L., Kundra, E., 2012, Hard X-ray and Optical Activity of Intermediate Polars, IAU Symposium 282, 87 – 88
 16. Kundra, E., Hric, L., Gális, R., 2013, Pulsation of IU Per from the Ground-based and `Integral’ Photometry, Baltic Astronomy, Vol. 22, p. 111-122
 17. Hric, L., Gális, R., Leedjärv, L., Burmeister, M., Kundra, E., 2014, Outburst activity of the symbiotic system AG Dra, Monthly Notices of the Royal Astronomical Society 443, 1103 – 1112
 18. Gális, R., Hric, L., Leedjärv, L., 2015, Outburst Activity Driven by Evolved Pulsating Star in the Symbiotic Binary AG Dra, EAS Publications Series, Volume 71-72, 103 – 105
 19. Leedjärv, L., Gális, R., Hric, L., Merc, J., Burmeister, M., 2016, Spectroscopic view on the outburst activity of the symbiotic binary AG Draconis, Monthly Notices of the Royal Astronomical Society 456, 2558 – 2565

Riešené projekty:

 1. VEGA 5016/98, Fyzikálne procesy v kataklizmatických a príbuzných interagujúcich dvojhviezdach, 1998 – 2000, zástupca vedúceho projektu
 2. Fotomerický výskum vybraných symbiotických a kataklizmatických premenných hviezd, bilaterálna slovensko – grécka medzinárodná vedecko – technická spolupráca, 1999 – 2000, člen riešiteľského kolektívu
 3. Investigations photometriques et spectroscopiques de certaines e’toiles binaires cataclysmiques on symbiotiques, bilaterálna slovensko – francúzska medzinárodná vedecká spolupráca, 1999 – 2000, člen riešiteľského kolektívu
 4. VEGA 2/1008/21, Akrécia, prenos hmoty a ich fyzikálne prejavy v kataklizmatických dvojhviezdach a v príbuzných objektoch, 2001 – 2003, zástupca vedúceho projektu
 5. APVT-51-000802, Slovenská sieť fotometrických ďalekohľadov na štúdium vybraných fyzikálnych procesov v premenných hviezdach, 2002 – 2005, člen riešiteľského kolektívu
 6. Výskum kataklizmatických premenných hviezd – projekt INTEGRAL, bilaterálna slovensko – česká medzinárodná vedecká spolupráca, 2003-2005, člen riešiteľského kolektívu
 7. VEGA 2/4015/4, Štruktúra prenosových oblastí kataklizmatických a príbuzných interagujúcich dvojhviezd,2004 – 2006, zástupca vedúceho projektu
 8. Medzinárodná grécko-slovenská on-line sieť astronomických observatórií, bilaterálna slovensko – grécka medzinárodná vedecko – technická spolupráca, 2005 – 2007, člen riešiteľského kolektívu
 9. PECS 98023, Czech Participation to INTEGRAL, 2005 – 2008, člen riešiteľského kolektívu
 10. VEGA 2/7011/7, Aktivita ako dôsledok fyzikálnych mechanizmov, spojených s prenosom a akréciou hmoty vo vybraných interagujúcich dvojhviezdach, 2007 – 2009, zástupca vedúceho projektu
 11. PECS 98058, Czech participation in the Gaia project, 2007-2011, člen riešiteľského kolektívu
 12. APVV LPP-0091-09, S ďalekohľadom na cestách, 2009 – 2012, zodpovedný riešiteľ projektu
 13. VEGA 2/0078/10, Fyzikálne vlastnosti cyklov aktivity vybraných interagujúcich dvojhviez,2010-2012, zástupca vedúceho projektu
 14. APVV -0158-11, Od interagujúcich dvojhviezd k exoplanétam, 2012 – 2015, člen riešiteľského kolektívu
 15. KEGA -007UPJS/2013, Moderné trendy vo vyučovaní astronómie a astrofyziky, 2013 – 2015, člen riešiteľského kolektívu
 16. VEGA 2/0038/13 Fyzikálne vlastnosti akréčnych štruktúr v interagujúcich dvojhviezdach, 2013 – 2015, zástupca vedúceho projektu

Iné:

 • Vedecký tajomník Slovenskej astronomickej spoločnosti pri SAV
 • Člen pracovnej skupiny 5.5 Cataclysmic variables vedeckého týmu družice INTEGRAL.
 • Člen SOC a LOC národnej Konferencie o úspechoch stelárnej astronómie, Bezovec.
 • Zodpovedný riešiteľ projektu „S ďalekohľadom na cestách“ (www.dalekohladnacestach.sk)
 • Člen redakčnej rady časopisu Kozmos

Comments are closed.