doc. Mgr. Štefan Parimucha, PhD.

Kontakty: 

Adresa: Park Angelinum 9, 04001 Košice
tel: +421 55 234 2240
E-mail:  stefan.parimucha@upjs.sk

 

 

 

 

Akademické tituly a hodnosti:

 • 1997 – Mgr. – Matematicko fyzikálni fakulta, Karlova Univerzita v Prahe
 • 2002 - PhD. - Fakulta matematiky, fyziky a informatiky Univerzity Komenského v Bratislave
 • 2009 – Doc. - Prírodovedecká fakulta UPJŠ v Košiciach

Profesionálna kariéra:

 • 1992-1997: štúdium astrofyziky na Matematicko-fyzikálni fakulte Univerzity Karlovy v Prahe
 • 1997-2000: doktorandské štúdium na Astronomickom ústave SAV v Tatranskej Lomnici
 • 2000-2004: vedecký pracovník na Prírodovedeckej fakulte UPJŠ v Košiciach
 • 2004-2009: odborný asistent na Prírodovedeckej fakulte UPJŠ v Košiciach
 • 2009-doteraz: docent na Prírodovedeckej fakulte UPJŠ v Košiciach
 • Zahraničné pobyty a stáže:
  • 02/2006-12/2006: Astronomický ústav AV ČRv v Ondřejove
  • 08/2008 – Meduon Observatory, Paríž
  • 03/2009, 03/2011, 03/2012, 03/2013, 03/2015 – Masaryková univerzita, Brno

Výučba:

 • Úvod do astronómie
 • Astronomické prístroje
 • Nebeská mechanika I
 • Premenné hviezdy a dvojhviezdy
 • Galaktická a extragalaktická astronómia
 • Počítačová astrofyzika
 • Extrasolárne planéty

Výskum:

 • kontaktné a zákrytové dvojhviezdy
 • symbiotické hviezdy a novy
 • modelovanie svetelných kriviek a analýza O-C diagramov
 • vývoj softvéru na CCD fotometriu
 • extrasolárne planéty – vyhľadávanie a analýza svetelných kriviek
 • robotizácia ďalekohľadov

Vybrané publikácie:

 1. Vaňko, M., Maciejewski, G., Jakubík, M., Krejčová, T., Budaj, J., Pribulla, T., Ohlert, J., Raetz, St., Parimucha, Š., Bukowiecki, L., Photometric follow-up of the transiting planetary system TrES-3: transit timing variation and long-term stability of the system. Monthly Notices of Royal Astronomical Society, 432(2013), 944-953.
 2. Pribulla , T., Vaňko, M., Ammler-von Eiff, M. et al.,  The Dwarf project: Eclipsing binaries – precise clocks to discover exoplanets, Astronomische Nachrichten (2012), 333, 754
 3. Parimucha, Š., Dubovský, P., Janík, J., Kudzej, I., Solovyova, I., Photometric analysis of 8 newly discovered short-period eclipsing binaries at Astronomical Observatory at Kolonica Saddle, New Astronomy, 17(2012), 93-99
 4. Pribulla, T.,  Vaňko, M.,  Chochol, D.,  Hambálek, Ľ.,  Parimucha, Š. , O’Connell effect in early-type contact binaries: DU Boo and AG Vir, Astronomische Nachrichten, 332(2011), 607-615
 5. Pribulla, T., Baluďanský, D., Dubovský, P., Kudzej, I., Parimucha, Š., Siwak, M., Vaňko, M., VW LMi: tightest quadruple system known. Light-time effect and possible secular changes of orbits, Monthly Notices of Royal Astronomical Society, 390(2008), 798-806.
 6. Parimucha, Š., Pribulla, T., Vaňko, M., Dubovský, P., Hambálek, L.,Photometric analysis of recently discovered eclipsing binary GSC 00008-00901, Astrophysics and Space Science 313(2008) 419-423
 7. Vaňko, M., Tremko, J., Pribulla, T., Chochol, D., Parimucha, Š., Kreiner, J. M., Distributions of Geometrical and Physical Parameters of Contact Binaries, Astrophysics and Space Science 304(2006) 135-137
 8. Pribulla, T., Vaňko, M.. Chochol, D., Parimucha, Š., Baluďanský, D., CCD Photometry of the Neglected Contact Binaries V344 Lac and V1191 Cyg, Astrophysics and Space Science 296(2005) 281-285
 9. Vaňko, M., Parimucha, Š., Pribulla, T., Chochol, D., New Parameters of the Contact Binary Systems YY CRB and EQ Tau, Baltic Astronomy 13(2004) 151-155
 10. Chochol, D., Pribulla, T., Parimucha, Š., Vaňko, M., Long-Term Photometry of Very Slow Novae, Baltic Astronomy 12(2003) 610-615
 11. Parimucha, Š., Properties of a cool component in the symbiotic nova V1016 Cyg, Contributions of the Astronomical Observatory Skalnaté Pleso, 33(2003) 99-106
 12. Parimucha, Š., Chochol, D., Pribulla, T., Buson, L. M., Vittone, A. A., Multiwavelength evidence for a 15-year periodic activity in the symbiotic nova V1016 Cygni, Astronomy and Astrophysics 391(2002) 999-1004
 13. Pribulla, T., Chochol, D., Heckert, P. A., Errico, L., Vittone, A. A., Parimucha, Š., Teodorani, M., An active binary XY UMa revisited, Astronomy and Astrophysics 371(2001) 997-1011
 14. Pribulla, T., Chochol, D., Milano, L., Errico, L., Vittone, A. A., Barone, F., Parimucha, Š., Active eclipsing binary RT Andromedae revisited, Astronomy and Astrophysics 362(2000) 169-188

NASA ADS list

Riešené projekty:

 1. VEGA 5038/98, 1998 – 2000, člen riešiteľského kolektívu
 2. VEGA 2/1157/1, 2001-2003,   zástupca vedúceho projektu
 3. APVV 20-014402, 2002-2005,  zástupca vedúceho projektu
 4. VVGS 014/2003, 2003, vedúci projektu
 5. VEGA 2/4014/4 , 2004-2006,  zástupca vedúceho projektu
 6. VVGS 004/2004, 2004, vedúci projektu
 7. VVGS 010/2006, 2006-2007, vedúci projektu
 8. VEGA 2/7011/7, Aktivita ako dôsledok fyzikálnych mechanizmov, spojených s prenosom a akréciou hmoty vo vybraných interagujúcich dvojhviezdach, 2007 – 2009, člen riešiteľského kolektívu
 9. VVGS 9/07-08, 2007-2008, vedúci projektu
 10. APVV LPP-0091-09, S ďalekohľadom na cestách, 2009 – 2012, člen riešiteľského kolektívu
 11. Centrum kozmických výskumov: vplyvy kozmického počasia 2009-2013 – asistent projektového manažéra
 12. VEGA 2/0078/10, Fyzikálne vlastnosti cyklov aktivity vybraných interagujúcich dvojhviez,2010-2012, člen riešiteľského kolektívu
 13. APVV -0158-11, Od interagujúcich dvojhviezd k exoplanétam, 2012 – 2015,  zástupca vedúceho projektu
 14. KEGA -007UPJS/2013, Moderné trendy vo vyučovaní astronómie a astrofyziky, 2013 – 2015, vedúci projektu
 15. VEGA 2/0038/13, Fyzikálne vlastnosti akréčnych štruktúr v interagujúcich dvojhviezdach, 2013 – 2015, člen riešiteľského kolektívu

Iné:

 • člen akademického senátu PF UPJŠ: (2011-doteraz)
 • zástupca projektového manažéra projektu: Centrum kozmických výskumov: vplyvy kozmického počasia
 • člen vedeckej rady Agentúry pre kozmické aktivity SR
 • spolugarant magisterského študijneho programu: Teoretická fyzika a astrofyzika
 • spolugarant doktorandského študijneho programu: Astrofyzika

Comments are closed.