Kontakt

Katedra teoretickej fyziky a astrofyziky
Ústav fyzikálnych vied
Prírodovedecká fakulta
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach

Adresa: Park Angelinum 9, 040 01 Košice
Telefón: +421 55 234-6101
Fax: +421 55 622-2124
E-mail: ktfa@upjs.sk

Comments are closed.