Bachelor degree

Garant: doc. RNDr. Michal Jaščur, CSc.

Povinné predmety
2. ročník Teoretická mechanika
Teória elektromagnetického poľa
Matematická fyzika
Numerické metódy
3. ročník Kvantová mechanika
Kvantová mechanika II
Termodynamika a štatistická fyzika
Počítačová fyzika I

 

Povinne voliteľné predmety
2. ročník Úvod do astronómie
3. ročník Špeciálna teória relativity
Základy astrofyziky

 

Výberové predmety
2. ročník Štruktúra a evolúcia vesmíru

Comments are closed.