Mgr. Viliam Štubňa

Kontakty: 

Adresa: Park Angelinum 9, 04001 Košice
tel: +421 55 234 2230
E-mail: viliam.stubna@student.upjs.sk

 

 

 

Akademické tituly a hodnosti:

  • 2011- Bc.
  • 2013 – Mgr.

Profesionálna kariéra:

  • 2009-2013:  štúdium v odbore fyzika na Prírodovedeckej fakulte UPJŠ v Košiciach
  • 2013-doteraz:  doktorandské štúdium na Prírodovedeckej fakulte UPJŠ v Košiciach v štúdijnom programe Všeobecná fyzika a matematická fyzika, školiteľ:  doc. RNDr. Michal Jaščur CSc., téma: Štúdium magnetických vlastností lokalizovaných spinových modelov s multispinovými interakciami.

 Výskum:

  • štúdium Isingovho modelu s multispinovými interakciami

Comments are closed.