Mgr. Viktor Khmara


Kontakty: 

Adresa: Park Angelinum 9, 04001 Košice
tel: +421 55 234 2230
E-mail: viktor.khmara@student.upjs.sk

 

 

 

Akademické tituly a hodnosti:

  • 2010 – Bc.
  • 2011 – Mgr.

Profesionálna kariéra:

  • 2006-2011:  štúdium v odbore fyzika na Fyzikálnej fakulte UžNU v Užhorode
  • 2011-2014:  vysokoškolský pedagóg na Fyzikálnej fakulte UžNU v Užhorode
  • 2014-doteraz: doktorandské štúdium na Prírodovedeckej fakulte UPJŠ v Košiciach v štúdijnom programe Všeobecná fyzika a matematická fyzika, školiteľ: prof. Michal Hnátič, DrSc. téma: Lokalizované kvaziklasické stavy v relativistickej teórii iónovo-atómových interakcií.

Výskum:

  • štúdium atómových systémov a elektrónovo-atómových interakcií pomocou asymptotických metód

Comments are closed.