Mgr. Lukáš Mižišin

Kontakty: 

Adresa: Park Angelinum 9, 04001 Košice
tel: +421 55 234 2230
E-mail: lukas.mizisin@student.upjs.sk

Akademické tituly a hodnosti:

  • 2009- Bc.
  • 2011 – Mgr.

Profesionálna kariéra:

  • 2006-2011: štúdium v odbore fyzika na Prírodovedeckej fakulte UPJŠ v Košiciach
  • 2011-doteraz: doktorandské štúdium na Prírodovedeckej fakulte UPJŠ v Košiciach v štúdijnom programe Všeobecná fyzika a matematická fyzika, školiteľ: mim. prof. doc. RNDr. Michal Hnatič, DrSc, téma: Metódy kvantovej teórie poľa v stochastickej dynamike: Štúdium nerovnovažných procesov v stochastických prostrediach s premenlivým počom častíc
  • Zahraničné pobyty a stáže:
    • 01/2012-03/2012: Spojený Ústav jadrových výskumov, Dubna, Ruská Federácia

Výskum:

  • štúdium ireverzibilných a im pribuzných procesov s nezachovavajúcim počtom objektov

Vybrané publikácie:

  1. M. Žukovič, L. Mižišin and A. Bobák, Low-temperature metastable states in a stacked triangular Ising antiferomagne, Phys. Lett. A 376 (2012) 1731-1735.

Ocenenia:

  • Cena rektora za vynikajúce študijné výsledky 2011

Comments are closed.