Mgr. Katarína Karľová

Kontakty: 

Adresa: Park Angelinum 9, 04001 Košice
tel: +421 55 234 2565
E-mail: katarina.karlova@student.upjs.sk

Akademické tituly a hodnosti:

  • 2013 – Bc.
  • 2015 – Mgr.

Profesionálna kariéra:

  • 2010-2013: bakalárske štúdium v odbore matematika-fyzika na Prírodovedeckej fakulte UPJŠ v Košiciach
  • 2013-2015: magisterské štúdium učiteľstva akademických predmetov matematika-fyzika na Prírodovedeckej fakulte UPJŠ v Košiciach
  • 2015-doteraz: doktorandské štúdium teoretickej fyziky na Prírodovedeckej fakulte UPJŠ v Košiciach, školiteľ: doc. RNDr. Jozef Strečka PhD.

Výskum:

  • Rigorózne štúdium magnetizačných procesov klasických a kvantových spinových modelov

Vybrané publikácie:

  1. J. Strečka, K. Karľová and T. Madaras, Giant magnetocaloric effect, magnetization plateaux and jumps of the regular Ising polyhedra, Physica B. 2015, vol. 466, p. 76-85.
  2. K. Karľová, J. Strečka and T. Madaras, The Schottky-type specific heat as an indicator of relative degeneracy between ground and first-excited states: the case study of regular Ising polyhedra. Physica B. 2016, preprint arxiv: 1512.05112. (Prijaté na publikovanie).

Comments are closed.